Yhdistys

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakodin tarkoituksena on tuottaa voittoa tavoittelematta, omakustannushinnoitteluun perustuen, edullisia ja laadukkaita asumisoikeusasuntoja, joissa tulevilla asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kotinsa ratkaisuihin ja yksityiskohtiin sekä ylläpitokustannuksiin.

Yhdistys on perustettu 2.2.2012 Helsingissä ja rekisteröity kaupparekisteriin 12.3.2012.

Yhdistyksen ensimmäinen hanke, joka valmistui kesällä 2014, oli uuteen Alppikylän kaupunginosaan rakennetut kaupunkipientalot. Seuraavat kohteet valmistuivat vuoden 2015 aikana Reppu- ja Säkkikadulle Alppikylään.

Mikä on asumisoikeusyhdistys?

Asumisoikeusyhdistyksen rooli asumisoikeusasuntojen rakennuttajana ja omistajana tarkoittaa asukkaiden näkökulmasta suurempia vaikutusmahdollisuuksia.

Asuminen asumisoikeusyhdistyksen omistamassa talossa on omistusasumisen ja vuokra-asumisen välimuoto. Yhdistyksen taloissa asukkaat itse päättävät hoitovastikkeensa koon sekä rahoitusvastikkeen välillisesti yhdistyksen jäseninä.

Asumisoikeusyhdistysten toiminta perustuu lakiin asumisoikeusyhdistyksistä (Finlex: 28.11.1994/1072). Tämä laki määrittelee erikseen asukashallinnon, minkä tehtävänä on huolehtia asukashallintoalueella olevien asumisoikeusyhdistyksen hallitsemien asumisoikeustalojen, kiinteistöjen ja muiden rakennusten ylläpidosta ja hoidosta. Asukashallinnon päättävä elin on asukaskokous.

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous, missä päätetään muut asumiseen sekä uudisrakentamiseen liittyvät asiat.

Käyttövastikkeet päätetään sekä asukaskokouksessa että yhdistyksen kokouksessa. Käyttövastike siis jakautuu asukaskokouksessa päätettävään hoitovastikkeeseen, jolla katetaan asukashallinnon tehtävistä aiheutuvat menot, sekä yhdistyksen kokouksessa päätettävään rahoitusvastikkeeseen, jolla katetaan lainojen koroista ja lyhennyksistä koituvat menot.

Miten pääsen asukkaaksi?

Kunta hyväksyy asumisoikeuden haltijaksi laissa asumisoikeusasunnoista (Finlex: 16.7.1990/650) asetetut edellytykset täyttävät asumisoikeuden hakijat näiden järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä. On siis haettava kunnalta järjestysnumero ja ilmoittauduttava hakijaksi yhdistyksen rakennuttamaan asuntoon. Lain edellytykset täyttävät hakijat valitaan asukkaiksi numerojärjestyksessä. Kun sinulla on numero ja olet löytänyt sopivan kohteen, ilmoittaudut asunnonhakijaksi. Voit samalla liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla jäsenmaksu 20€.

Asukkaaksi valittu maksaa asumisoikeusmaksuna 15 % asuntolainoituksen perustana olevasta hankinta-arvo-osuudesta.